In het beloofde land bij Mark Roseboom - Nederland 2004
(In the Promised Land by Mark Roseboom, The Netherlands 2004)

stempels ; Viva las vegas stamps , Cherry Pie , Non Sequitur stamps , anderen bij Stampscapes
(Images: Viva Las Vegas Stamps. Cherry Pie. Non Sequitur stamps. Others by Stampscapes.)