Amazoniet bij Mark Roseboom, Nederland 2005
Amazoniet by Mark Roseboom, The Netherlands 2005

stempels: vrouw met kind - Beeswax, balletje - onbekend, anderen allemaal Stampscapes
stamps: woman with child - Beeswax, little ball - unknown, others all Stampscapes

Deze kaart is gemaakt op basis van de krachten van de edelsteen Amazoniet.
This card is made on the description of powers from the crystal Amazoniet.