Aquamarijn by Mark Roseboom, Nederland 2005
Aquamarine by Mark Roseboom, the Netherlands 2005

stempels: man -Non Sequitur, handen - Cherry Pie , balletje - onbekend, anderen van Stampscapes.
stamps: man -Non Sequitur, hands - Cherry Pie , little ball - unknown, others by stampscapes .

Deze kaart is gemaakt op basis van de krachten van de edelsteen Aquamarijn.
This card is made on the description of powers from the crystal Aquamarine.