Aragoniet bij Mark Roseboom, Nederland 2005
Aragoniet by Mark Roseboom, the Netherlands 2005

stempels: priester - A-capella, toren - Cherry Pie, balletje -onbekend, anderen bij Stampscapes.
stamps: priest - A-capella, tower - Cherry Pie, little ball -unknown, others by Stampscapes

Deze kaart is gemaakt op basis van de krachten van de edelsteen Aragoniet.
This card is made on the description of powers from the crystal Aragoniet.