Azuriet bij Mark Roseboom, Nederland 2005
Azuriet by Mark Roseboom, The netherlands 2005

stempels: vrouw -Cherry Pie , balletje -onbekend, tekst -Non Sequitur, anderen bij Stampscapes.
stamps: woman -Cherry Pie , little ball -unknown, script -Non Sequitur, others by Stampscapes.

Deze kaart is gemaakt op basis van de krachten van de edelsteen Azuriet.
This card is made on the description of powers from the crystal Azuriet.