Mistieke krijger bij Mark Roseboom, Nederland 2005
Mystic Warrior by Mark Roseboom, the Netherlands 2005

stempels: vrouw, kelk, vogel en tekst -Non Sequitur, anderen bij Stampscapes.
stamps: woman, scales, bird and script by Non Sequitur, others by Stampscapes.